Izing (easing) funkcije određuju stopu promene parametra tokom vremena.

Objekti u stvarnom životu ne započinju kretanje i ne zaustavljaju se trenutačno, i gotovo nikada se ne kreću konstantnom brzinom. Kada otvorimo ladicu, najpre je pomerimo brzo, a usporimo dok izlazi napolje. Ispustite nešto na pod, i ono će prvo da ubrzava na dole, a zatim da se odbije nazad nakon udaranja u pod.

Ova stranica vam pomaže da izaberete pravu izing funkciju.

linear

xt

css+js

 • easeInSine

 • easeOutSine

 • easeInOutSine

 • easeInQuad

 • easeOutQuad

 • easeInOutQuad

 • easeInCubic

 • easeOutCubic

 • easeInOutCubic

 • easeInQuart

 • easeOutQuart

 • easeInOutQuart

 • easeInQuint

 • easeOutQuint

 • easeInOutQuint

 • easeInExpo

 • easeOutExpo

 • easeInOutExpo

 • easeInCirc

 • easeOutCirc

 • easeInOutCirc

 • easeInBack

 • easeOutBack

 • easeInOutBack

js

 • easeInElastic

 • easeOutElastic

 • easeInOutElastic

 • easeInBounce

 • easeOutBounce

 • easeInOutBounce

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju. Nažalost, ova svojstva ne podržavaju sve izinge i morate da precizirate željenu izing funkciju sami (kao Bezijerovu krivu).

Izaberite izing funkciju da biste prikazali njenu notaciju kao Bezijerove krive.

div {
 -webkit-transition: all 600ms Bezijer kriva izing funkcije;
 transition:     all 600ms Bezijer kriva izing funkcije; }

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($ime izinga)); }

JavaScript

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'ime izinga', function () { … })
Sve funkcije

easeInSine

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.47, 0, 0.745, 0.715); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInSine)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInSine', function () { … })
Sve funkcije

easeOutSine

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.39, 0.575, 0.565, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.39, 0.575, 0.565, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutSine)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutSine', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutSine

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.445, 0.05, 0.55, 0.95);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.445, 0.05, 0.55, 0.95); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutSine)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutSine', function () { … })
Sve funkcije

easeInQuad

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.55, 0.085, 0.68, 0.53);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.55, 0.085, 0.68, 0.53); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInQuad)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInQuad', function () { … })
Sve funkcije

easeOutQuad

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutQuad)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutQuad', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutQuad

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.455, 0.03, 0.515, 0.955);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.455, 0.03, 0.515, 0.955); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutQuad)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutQuad', function () { … })
Sve funkcije

easeInCubic

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.55, 0.055, 0.675, 0.19);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.55, 0.055, 0.675, 0.19); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInCubic)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInCubic', function () { … })
Sve funkcije

easeOutCubic

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutCubic)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutCubic', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutCubic

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutCubic)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutCubic', function () { … })
Sve funkcije

easeInQuart

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.895, 0.03, 0.685, 0.22);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.895, 0.03, 0.685, 0.22); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInQuart)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInQuart', function () { … })
Sve funkcije

easeOutQuart

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutQuart)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutQuart', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutQuart

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.77, 0, 0.175, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.77, 0, 0.175, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutQuart)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutQuart', function () { … })
Sve funkcije

easeInQuint

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.755, 0.05, 0.855, 0.06);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.755, 0.05, 0.855, 0.06); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInQuint)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInQuint', function () { … })
Sve funkcije

easeOutQuint

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutQuint)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutQuint', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutQuint

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.86, 0, 0.07, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.86, 0, 0.07, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutQuint)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutQuint', function () { … })
Sve funkcije

easeInExpo

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.95, 0.05, 0.795, 0.035);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.95, 0.05, 0.795, 0.035); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInExpo)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInExpo', function () { … })
Sve funkcije

easeOutExpo

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutExpo)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutExpo', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutExpo

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(1, 0, 0, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(1, 0, 0, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutExpo)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutExpo', function () { … })
Sve funkcije

easeInCirc

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.6, 0.04, 0.98, 0.335);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.6, 0.04, 0.98, 0.335); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInCirc)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInCirc', function () { … })
Sve funkcije

easeOutCirc

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.075, 0.82, 0.165, 1);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.075, 0.82, 0.165, 1); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutCirc)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutCirc', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutCirc

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.785, 0.135, 0.15, 0.86);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.785, 0.135, 0.15, 0.86); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutCirc)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutCirc', function () { … })
Sve funkcije

easeInBack

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.6, -0.28, 0.735, 0.045);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.6, -0.28, 0.735, 0.045); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInBack)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInBack', function () { … })
Sve funkcije

easeOutBack

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeOutBack)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutBack', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutBack

xt

CSS

CSS svojstva transition i animation dozvoljavaju da izaberete izing funkciju.

div {
 -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55);
 transition:     all 600ms cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55); }

Uredite na cubic-bezier.com.

SCSS

Sass/SCSS može takođe da opiše animacije! Compass uklanja prefikse pre transition animation svojstva, a Compass Ceaser plugin vam dozvoljava da predate izing funkciju zadatu sa imenom (bez preciziranja tačnih Bezijerovih kriva).

div {
 @include transition(all 600ms ceaser($easeInOutBack)); }

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutBack', function () { … })
Sve funkcije

easeInElastic

xt

CSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

SCSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInElastic', function () { … })
Sve funkcije

easeOutElastic

xt

CSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

SCSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutElastic', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutElastic

xt

CSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

SCSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutElastic', function () { … })
Sve funkcije

easeInBounce

xt

CSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

SCSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInBounce', function () { … })
Sve funkcije

easeOutBounce

xt

CSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

SCSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeOutBounce', function () { … })
Sve funkcije

easeInOutBounce

xt

CSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

SCSS

Nažalost, ovakvu izing funkciju nije moguće odrediti u CSS. Koristite JavaScript ili specijalni @keyframes u CSS Animation.

jQuery

jQuery sa jQuery Easing Plugin-om je najlakši način da se opiše animacija sa izingom. Unesite izing ime (kao što je easeInCirc) u .animate() funkciju kao treći argument ili upotrebite kao vrednost opcije easing.

div.animate({ top: '-=100px' }, 600, 'easeInOutBounce', function () { … })
html
 meta charset="UTF-8"
 title= title
 script
open source
Pomozite da prevedete stranicu na vaš jezik