Σκονάκι μεθόδων ομαλής μετάβασης (easing function)

Οι μέθοδοι ομαλής μετάβασης υποδεικνύουν τον ρυθμό μεταβολής μιας παραμέτρου με το πέρασμα του χρόνου.

Τα αντικείμενα στον φυσικό κόσμο δεν ξεκινούν ή σταματούν αστραπιαία, και σχεδόν ποτέ κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Όταν ανοίγουμε ένα συρτάρι, πρώτα το τραβάμε γρήγορα, και έπειτα επιβραδύνουμε καθώς βγαίνει. Αν ρίξουμε κάτι στο πάτωμα, πρώτα θα επιτυχαύνει κατά την πτώση, και μετά θα αναπηδήσει προς τα επάνω αφού συγκρουστεί με το πάτωμα.

Αυτή η σελίδα σας βοηθάει να διαλέξετε την καταλληλότερη μέθοδο ομαλής μετάβασης (easing function).

Ανοιχτός Κώδικας
Βοηθήστε στη μετάφραση αυτής της ιστοσελίδας στη γλώσσα σας
xt
easeInSine
xt
easeOutSine
xt
easeInOutSine
xt
easeInQuad
xt
easeOutQuad
xt
easeInOutQuad
xt
easeInCubic
xt
easeOutCubic
xt
easeInOutCubic
xt
easeInQuart
xt
easeOutQuart
xt
easeInOutQuart
xt
easeInQuint
xt
easeOutQuint
xt
easeInOutQuint
xt
easeInExpo
xt
easeOutExpo
xt
easeInOutExpo
xt
easeInCirc
xt
easeOutCirc
xt
easeInOutCirc
xt
easeInBack
xt
easeOutBack
xt
easeInOutBack
xt
easeInElastic
xt
easeOutElastic
xt
easeInOutElastic
xt
easeInBounce
xt
easeOutBounce
xt
easeInOutBounce

x
t
CSS
Στη CSS, οι ιδιότητες transition και animation σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε μια μέθοδο ομαλής μετάβασης.
.block {
	transition: transform 0.6s ;
}
Επεξεργαστείτε στο cubic-bezier.com.
Στη CSS, μπορείτε να χρημοποιήσετε αυτή τη μέθοδο εντός @keyframes:
Μέγεθος
Φορτώνει...
Θέση
Φορτώνει...
Διαφάνεια
Φορτώνει...
PostCSS
Στην PostCSS, είναι πιο εύκολο να περιγράψουμε τη μέθοδο ομαλής μετάβασης. Υπάρχει ένα πρόσθετο plugin, postcss-easings, το οποίο παίρνει πληροφορίες μετάβασης από εκείνον τον ιστότοπο.
.block {
	transition: transform 0.6s ;
}
Η δήλωση αυτή μετατρέπεται σε αυτήν που περιγράφεται παραπάνω.
Δυστυχώς, αυτή η μέθοδος ομαλής μετάβασης δεν μπορεί να εφαρμοστεί με το PostCSS πρόσθετο. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο @keyframes, βλέπε παραπάνω.
Διαβάθμιση
Είναι δυνατόν να ζωγγραφίσετε μια διαβάθμιση χρησιμοποιόντας το πρόσθετο postcss-easing-gradients.
.block {
	background: linear-gradient(
		to bottom,
		#1473e6,
		,
		#247b5e
	);
}
Μαθηματική συνάρτηση
Παρακάτω βλέπετε τον κώδικα αυτής της μεθόδου ομαλής μετάβασης γραμμένο σε TypeScript. Η μεταβλητή x αντιπροσωπεύει την (απόλυτη) πρόοδο του κινουμένου εφέ στο εύρος από το 0 (αρχή του εφέ) μέχρι το 1 (τέλος εφέ).
function (x: number): number {
}
Παρακάτω βλέπετε τον κώδικα αυτής της μεθόδου ομαλής μετάβασης γραμμένο σε TypeScript. Η μεταβλητή x αντιπροσωπεύει την (απόλυτη) πρόοδο του κινουμένου εφέ στο εύρος από το 0 (αρχή του εφέ) μέχρι το 1 (τέλος εφέ).
function (x: number): number {
}
Συγκρίνετε τις αλλαγές με/χωρίς μέθοδους ομαλής μετάβασης για:
Αυτή η μέθοδος:
Αυτή η μέθοδος
Γραμμική μέθοδος:
Γραμμική μέθοδος