פונקציית הריכוך (Easing Functions)

פונקציית הריכוך (Easing Functions) קובעת את מהירות תזוזה באנימצייה

דברים אמיתיים לא מתחילים לנוע באופן מיידי ובמהירות קבועה. כשפותחים מגירה, ראשית אנו מאיצים אותה ואז מאיטים. וכאשר הכדור נופל הוא מאיץ כל הזמן, ואחרי שפוגע ברצפה הוא קופץ מעט, עד שעוצר

האתר הזה יעזור לך למצוא את הפונקצייה שמתאימה לך

Open Source
Help translate site to your language
xt
easeInSine
xt
easeOutSine
xt
easeInOutSine
xt
easeInQuad
xt
easeOutQuad
xt
easeInOutQuad
xt
easeInCubic
xt
easeOutCubic
xt
easeInOutCubic
xt
easeInQuart
xt
easeOutQuart
xt
easeInOutQuart
xt
easeInQuint
xt
easeOutQuint
xt
easeInOutQuint
xt
easeInExpo
xt
easeOutExpo
xt
easeInOutExpo
xt
easeInCirc
xt
easeOutCirc
xt
easeInOutCirc
xt
easeInBack
xt
easeOutBack
xt
easeInOutBack
xt
easeInElastic
xt
easeOutElastic
xt
easeInOutElastic
xt
easeInBounce
xt
easeOutBounce
xt
easeInOutBounce

x
t
CSS
ב- CSS, מאפייני המעבר וההנפשה מאפשרים לך לציין פונקציית הקלה.
.block {
	transition: transform 0.6s ;
}
לערוך ב cubic-bezier.com.
ב- CSS ניתן ליישם פונקציה זו עם @keyframes:
גודל
טעינה...
עמדה
טעינה...
שקיפות
טעינה...
PostCSS
ב- PostCSS להישתמש בפונקצייה פשוט יותר. יש פלגין postcss-easings, שלוקח מידע מהאתר הזה.
.block {
	transition: transform 0.6s ;
}
הצהרה זו מומרת לזו שתוארה לעיל.
למרבה הצער, לא ניתן להגדיר פונקציית החלקה זו באמצעות תוסף כלשהו PostCSS. ניתן לעשות זאת עם @keyframes.
מדרון צבעים
אפשר לצייר שיפוע עם postcss-easing-gradients.
.block {
	background: linear-gradient(
		to bottom,
		#1473e6,
		,
		#247b5e
	);
}
פונקציית מתמטיקה
להלן מופיע הקוד לפונקציית המעבר שנכתב TypeScript. משתנה X זו התקדמות של האנימציה, איפה ש 0 זה תחילת אנימציה ו 1 – זה סופה
function (x: number): number {
}
להלן מופיע הקוד לפונקציית המעבר שנכתב TypeScript. משתנה X זו התקדמות של האנימציה, איפה ש 0 זה תחילת אנימציה ו 1 – זה סופה
function (x: number): number {
}
לבדוק את השינוי של האטה:
פונקציה נוככית:
פונקציה נוככית
פונקציה לינארית:
פונקציה לינארית