Lista e funksioneve të shpejtësisë për animacione

Funksionet e shpejtësisë specifikojnë ndryshimin e parametrit në varësi të kohës.

Objektet reale nuk fillojnë dhe ndalen menjëherë, dhe pothuajse asnjëherë nuk lëvizin me shpejtësi konstante. Kur hapim një sirtar, në fillim e lëvizim shpejt, dhe ngadalsojmë kur e nxjerrim jashtë. Nëse hedhim diçka në tokë, fillimisht bie poshtë me shpejtësi dhe pastaj kthehet lart pasi godet dyshemenë.

Kjo faqe ju ndihmon të zgjidhni funksionin e duhur të animacionit.

Open Source
Ndihmo përkthimin në gjuhën tënde
xt
easeInSine
xt
easeOutSine
xt
easeInOutSine
xt
easeInQuad
xt
easeOutQuad
xt
easeInOutQuad
xt
easeInCubic
xt
easeOutCubic
xt
easeInOutCubic
xt
easeInQuart
xt
easeOutQuart
xt
easeInOutQuart
xt
easeInQuint
xt
easeOutQuint
xt
easeInOutQuint
xt
easeInExpo
xt
easeOutExpo
xt
easeInOutExpo
xt
easeInCirc
xt
easeOutCirc
xt
easeInOutCirc
xt
easeInBack
xt
easeOutBack
xt
easeInOutBack
xt
easeInElastic
xt
easeOutElastic
xt
easeInOutElastic
xt
easeInBounce
xt
easeOutBounce
xt
easeInOutBounce

x
t
CSS
Në CSS, cilësimet e 'transition' dhe 'animation' të lejojnë të specifikosh një funksion shpejtësie.
.block {
	transition: transform 0.6s ;
}
Redakto në cubic-bezier.com.
Në CSS, këto funksione mund të implementohen duke përdorur @keyframes:
Madhësitë
Ngarkimi...
Pozicionet
Ngarkimi...
Transparenca
Ngarkimi...
PostCSS
Në PostCSS, funksionet e shpejtësisë janë më të thjeshta per t'u përshkruar. Ekziston një plugin postcss-easings që merr informacionin e tranzicionit nga ky sajt.
.block {
	transition: transform 0.6s ;
}
Kjo deklaratë konvertohet në atë të përshkruar më lart.
Fatkeqësisht, funksionet e shpejtësisë nuk mund të vendosen me një plugin PostCSS Mund të arrihet me @keyframes, shihni më lart.
Gradienti
Është e mundur të vizatojmë një gradient duke përdorur postcss-easing-gradients.
.block {
	background: linear-gradient(
		to bottom,
		#1473e6,
		,
		#247b5e
	);
}
Funksion matematikor
Më poshtë do të shihni funksionet e shpejtësisë të shkruara në TypeScript. Variabla x përfaqëson progresin absolut të animacionit në kufijtë e 0 (fillimi i animacionit) dhe 1 (fundit e animacionit).
function (x: number): number {
}
Më poshtë do të shihni funksionet e shpejtësisë të shkruara në TypeScript. Variabla x përfaqëson progresin absolut të animacionit në kufijtë e 0 (fillimi i animacionit) dhe 1 (fundit e animacionit).
function (x: number): number {
}
Kontrolloni shpejtësinë për ndryshime:
Funksioni aktual:
Funksioni aktual
Funksioni linear:
Funksioni linear